Bibliography of works of academician YU.D.TSvyetkov since 1995 to the present time
  Rambler's Top100
 
 

TSvyetkov YU.D.Scientific schools in NSC
 

BIBLIOGRAPHY OF WORKS 1957-1971 1972-1981 1982-1987 1988-1994 since 1995
 
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005

 1. Isslyedovaniye byelkovogo okruzhyeniya vosstanovlyennogo pyervichnogo aktsyeptora QA v ryeaktsionnykh tsyentrakh RB. Sphaeroides R26 myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkha / Spoyalov A.P., Bosh M.K., KHoff A.Dzh., TSvyetkov YU.D. // Doklady Rossiiskoi akadyemii nauk. - 1995. - T.341, N 6. - S.831-835. - Bibliogr.: 15 nazv.

 2. ENDOR and EPR studies of highly isotopically 13C-enriched ubiquinone radicals. Part 2 / Samoilova R.I., Gritsan N.P., Hoff A. J., Liemt Willem B.S.van, Lugtenburg J., Spoyalov A.P., Tsvetkov Yu.D. // Journal of the Chemical Society. Perkin Transaction 2. - 1995. - N 11. - P.2063-2068. - Bibliogr.: 28 ref.

 3. Multifrequency EPR site-selectively 13C-labelled quinone and tyrosine electron transport compounds in vivo and vitro / Hulsebosch R.J., Van den Brink J.S., Gast P., Kropacheva T.N., Samoilova R.I., Raap J., Lugtenburg J., Tsvetkov Yu.D., Hoff A.J. // Modern trends in chemical kinetics and Catalysis: 2nd conf., Nov. 21-24, Novosibirsk, 1995: Abstracts. Pt.1. - Novosibirsk, 1995. - P.62.

 4.  * Multiple resonance in pulsed EPR with application to photosynthesis / Kawamori Asako, Mino Hiroyuki, Hara Hideyuki, Astashkin A.V., Tsvetkov Yu.D. // Kwansei Gakuin Univ. Annu. Stud. - 1995. - V.44. - P.221-239.

 5. Orthophosphoric and boric acid interactions in gamma-alumina: ENDOR and ESEEM studies / Bowman M.K., Samoilova R.I., Dikanov S.A., Tsvetkov Yu.D. // Modern trends in chemical kinetics and Catalysis: 2nd conf., Nov. 21-24, Novosibirsk, 1995: Abstracts. Pt.1. - Novosibirsk, 1995. - P.120.

 6. The primary acceptor quinone QA in reaction centers of Rhodobacter sphaeroides R26 is hydrogen bonded to the Nδ(1)-H of His M219. An electron spin echo study of Q- ·A / Bosch M.K., Gast P., Hoff A.J., Spoyalov A.P., Tsvetkov Yu.D. // Chemical Physics Letters. - 1995. - V.239, N 4-6. - P.306-312. - Bibliogr.: 33 ref.

 7. Dzyuba S.A. Isslyedovaniye myetodom EHPR spinovykh zondov vnutriklyetochnogo styekloobrazovaniya v zarodyshakh syemyan pshyenitsy / Dzyuba S.A., Golovina YE.A., TSvyetkov YU.D. // Doklady Rossiiskoi akadyemii nauk. - 1996. - T.347, N 1. - S.119-122. - Bibliogr.: 8 nazv.

 8. Konovalov V.V. Opryedyelyeniye konstant osnovnosti anion-radikalov byenzoinykh kislot i ryedoks-potyentsialov ikh protonirovannykh form myetodom fotoehlyektronnoi inzhyektsii / Konovalov V.V., TSvyetkov YU.D. // Doklady Rossiiskoi akadyemii nauk. - 1996. - T.346, N 4. - S.493-496. - Bibliogr.: 15 nazv.

 9. Electron spin echo of spin-polarised radical pairs in photosynthetic reaction centers / Dzuba S.A., Hoff A.J., Kawamori A., Tsvetkov Yu.D. // IV International Symposium on Magnetic Field and Spin Effects in Chemistry and Related Phenomena, Novosibirsk, Aug. 18-23, 1996: Abstracts and program. - Novosibirsk, 1996. - P.74. - Bibliogr.: 3 ref.

 10. Maryasov A.G. Generalization of the RP exponential model for the investigation of the anisotropic interactions role in the CIDEP effects formation / Maryasov A.G., Purtov P.A., Tsvetkov Yu.D. // IV International Symposium on Magnetic Field and Spin Effects in Chemistry and Related Phenomena, Novosibirsk, Aug. 18-23, 1996: Abstracts and program. - Novosibirsk, 1996. - P.132-133. - Bibliogr.: 3 ref.

 11. Multifrequency EPR of site-selectively 13C-labelled quinone and tyrosine electron transport compounds in vivo and in vitro / Hulsebosch R.J., van den Brink J.S., Gast P., Kropacheva T.N., Samoilova R.I., Raap J., Lugtenburg J., Tsvetkov Yu.D., Hoff A.J. // Progress in Biophysics & Molecular Biology. - 1996. - V.65, Suppl. 1. XIIth International Biophysics Congress. Amsterdam, The Netherlands, 11-16 August 1996. Abstracts. - Abstr. P-E1-21. - P.150.

 12. Tsvetkov Yu.D. The conference "New Trends in Chemical Kinetics and Catalysis" (Novosibirsk, November 21-24, 1995) / Tsvetkov Yu.D., Parmon V.I. // Kinetics and Catalysis. Engl Tr. - 1996. - V.37, N 5. - P.601.

 13. Tsvetkov Yu.D. Institute of Chemical Kinetics and Combustion of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences / Tsvetkov Yu.D. // Mendeleev Communications. - 1996. - N 5. - P.209-210.

 14. Myezhradikal'nyye rasstoyaniya v fotosintyeziruyuscikh ryeaktsionnykh tsyentrakh po dannym impul'snoi EHPR-spyektroskopii / Dzyuba S.A., KHoff A.D., Kavamori A., TSvyetkov YU.D. // Fizika i khimiya ehlyemyentarnykh khimichyeskikh protsyessov: V Vsyeros. konf., posv. 80-lyetiyu akad. V.V.Voyevodskogo, CHyernogolovka, oktyabr', 1997: Sbornik tyezisov. - CHyernogolovka, 1997. - S.259-260.

 15. Pascyenko S.V. Tyempyeraturnaya zavisimost' amplitudy libratsii molyekul spinovykh zondov v organichyeskikh styeklakh / Pascyenko S.V., Dzyuba S.A., TSvyetkov YU.D. // Doklady Rossiiskoi akadyemii nauk. - 1997. - T.357, N 4. - S.495-497. - Bibliogr.: 13 nazv.

 16. Sbornik zadach po khimichyeskoi kinyetikye i katalizu / Zamarayev K.I., Panfilov V.N., Savinov YE.N., TSvyetkov YU.D., Sobyanin V.A., ZHdanov V.P., Parmon V.N., Syemikolyenov V.A., Aristov YU.N., Tormyshyev V.M.; pod ryed. Savinova YE.V., Parmona N.V. - Novosibirsk: Novosib. gos. un-t, 1997. - 159 s. - Bibliogr.: s. 157.

 17. Formy adsorbtsii NO na oksidnykh katalizatorakh razlichnogo sostava / Samoilova R.I., Kotsaryenko N.S., Paukshtis YE.A., TSvyetkov YU.D., Anufriyenko V.F. // Fizika i khimiya ehlyemyentarnykh khimichyeskikh protsyessov: V Vsyeros. konf., posv. 80-lyetiyu akad. V.V.Voyevodskogo, CHyernogolovka, oktyabr', 1997: Sbornik tyezisov. - CHyernogolovka, 1997. - S.93-94.

 18. TSvyetkov YU.D. Svoi pochyerk: Institutu khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya SO RAN - 40 lyet: [intyerv'yu s diryektorom instituta akad. TSvyetkovym YU.D.] / zapisala YUdina L. // Nauka v Sibiri. - 1997. - N 37. - S.8.

 19. Electron spin echo of spin-polarised radical pairs in intact and quinone-reconstituted plant photosystem I reaction centres / Dzuba S.A., Hara H., Kawamori A., Iwaki M., Itoh S., Tsvetkov Yu.D. // Chemical Physics Letters. - 1997. - V.264, N 1-2. - P.238-244. - Bibliogr.: 21 ref.

 20. How light is converted in chemical free energy: Binding and interactions of photoinduced radicals in photosynthesis, studied with multifrequency EPR and ESEEM spectroscopy / Hoff A.J., Gast P., Hulsebosch R.J., Nieuwenhuis S.A.M., Raap J., Lugtenburg J., Dzuba S.A., Spoyalov A.P., Tsvetkov Yu.D. // Fizika i khimiya ehlyemyentarnykh khimichyeskikh protsyessov: V Vsyeros. konf., posv. 80-lyetiyu akad. V.V.Voyevodskogo, CHyernogolovka, oktyabr', 1997: Sbornik tyezisov. - CHyernogolovka, 1997. - P.293-296.

 21. Milov A.D. Double electron-electron resonance in electron spin echo: Conformations of spin-labeled poly-4-vinilpyridine in glassy solutions / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 1997. - V.12, N 4. - P.495-504. - Bibliogr.: 17 ref.

 22. Tsvetkov Yu.D. Librations of radicals as studied by ESR and ESE / Tsvetkov Yu.D., Dzuba S.A. // Modern Aspects of Structure and Dynamics Investigations of Paramagnetic Systems by EPR: Third European ESR Meeting, Leipzig, August 24-29, 1997. - Leipzig, 1997. - P. L29.

 23. Milov A.D. Impul'snyi dvoinoi ehlyektron-ehlyektronnyi ryezonans i yego primyenyeniye / Milov A.D., Mar'yasov A.G., TSvyetkov YU.D. // Magnitnyi ryezonans v khimii i biologii: X Myezhdunarodnaya konfyeryentsiya, Suzdal', 1-7 iyunya, 1998. - Suzdal', 1998. - S. 5-6.

 24. TSvyetkov YU.D. TSKP SO RAN "KHimichyeskaya radiospyektroskopiya aktivnykh promyezhutochnykh chastits" / TSvyetkov YU.D. // Vyestnik RFFI. - 1998. - N 1. - S.62-63.

 25. Maryasov A.G. Weakly coupled radical pairs in solids: ELDOR in ESE structure studies / Maryasov A.G., Tsvetkov Yu.D., Raap J. // Applied Magnetic Resonance. - 1998. - V.14, N 1. - P.101-113. - Bibliogr.: 18 ref.

 26. Milov A.D. Pulsed electron double resonance (PELDOR) and its applications in free-radicals research / Milov A.D., Maryasov A.G., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 1998. - V.15, N 1. - P.107-143. - Bibliogr.: 36 ref.

 27. Molecular dynamics and spatial distribution of TOAC spin-labelled peptaibols studied in glassy liquid by echo-detected EPR spectroscopy / Toropov Yu.V., Dzuba S.A., Tsvetkov Yu.D., Monaco V., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Raap J. // Applied Magnetic Resonance. - 1998. - V.15, N 2. - P.237-246. - Bibliogr.: 15 ref.

 28. Tsvetkov Yu.D. Electron spin echo in Siberia / Tsvetkov Yu.D. // Foundations of modern EPR /Ed.: Eaton G.R., Eaton S.S., Salikhov K.M. - Singapore; London: World scientific, 1998. - P.635-640. - Bibliogr.: 31 ref.

 29. The use of pH-sensitive nitroxide spin probe to study diffusion of acids diffusion of HCl and CCl 3 COOH in glassy glycerol/water mixture / Paschenko S.V., Dzuba S.A., Khramtsov V.V., Tsvetkov Yu.D. // Berichte der Bunsen-Gesellschaft. Physical Chemistry. Chemical Physics. - 1998. - V.102, N 2. - P.224-228. - Bibliogr.: 20 ref.

 30. TSvyetkov YU.D. Ob institutye / TSvyetkov YU.D. // Institut khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya. Rossiiskaya Akadyemiya nauk. Sibirskoye otdyelyeniye. - Novosibirsk, 1999. - S.4-5.

 31. Pulsed ELDOR in spin-labeled polypeptides / Milov A.D., Maryasov A.G., Tsvetkov Yu.D., Raap Jan // Chemical Physics Letters. - 1999. - V.303, N 1-2. - P.135-143. - Bibliogr.: 24 ref.

 32. Temperature dependence of amplitudes of libration motion of guest spin-probe molecules in organic glasses / Paschenko S.V., Toropov Y.V., Dzuba S.A., Tsvetkov Yu.D., Vorobiev A.K. // Journal of Chemical Physics. - 1999. - V.110, N 16. - P.8150-8154. - Bibliogr.: 27 ref.

 33. Impul'snyi dvoinoi ehlyektron-ehlyektronnyi ryezonans spin-myechyenykh pyeptidov: Dannyye o vtorichnoi strukturye pyeptidnoi tsyepi / Milov A.D., Mar'yasov A.G., Samoilova R.I., TSvyetkov YU.D., Raap YA., Monako V., Formadzho F., Krisma M., Toniolo K. // Doklady Rossiiskoi akadyemii nauk. - 2000. - T.370, N 2. - S.265-268. - Bibliogr.: 4 nazv.

 34. Fragmentation of radical anions of polyfluorinated benzoates / Konovalov V.V., Laev S.S., Beregovaya I.V., Shchegoleva L.N., Shteingarts V. D., Tsvetkov Yu.D., Bilkis Itzhak // Journal of Physical Chemistry. A. - 2000. - V.104, N 2. - P.352-361. - Bibliogr.: 60 ref.

 35. Maryasov A.G. Formation of the pulsed electron-electron double resonance signal in the case of a finite amplitude of microwave fields / Maryasov A.G., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 2000. - V.18, N 4. - P.583-605. - Bibliogr.: 15 ref.

 36. Milov A.D. Aggregation of trichogin analogs in weakly polar solvents: PELDOR and ESR studies / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Raap J. // Applied Magnetic Resonance. - 2000. - V.19, N 2. - P.215-226. - Bibliogr.: 9 ref.

 37. Milov A.D. Charge effect on relative distance distribution of Fremy's radical ions in frozen glassy solution studied by PELDOR / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 2000. - V.18, N 2. - P.217-226. - Bibliogr.: 14 ref.

 38. Pulsed EPR spin-probe study of intracellular glasses in seed and pollen / Buitink J., Dzuba S.A., Hoekstra F.A., Tsvetkov Yu.D. // Journal of Magnetic Resonance. - 2000. - V.142, N 2. - P.364-368. - Bibliogr.: 17 ref.

 39. Self-assembling properties of membrane-modifying peptides studied by PELDOR and CW-ESR spectroscopies / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Raap J. // Journal of the American Chemical Society. - 2000. - V.122, N 16. - P.3843-3848. - Bibliogr.: 16 ref.

 40. Isslyedovaniye povyerkhnostnykh svoistv oksidov alyuminiya myetodom dvoinogo ehlyektronno-yadyernogo ryezonansa / Samoilova R.I., Moroz EH.M., Lund A., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal fizichyeskoi khimii. - 2001. - T.75, N 4. - S.710-716. - Bibliogr.: 19 nazv.

 41. Electron dipole-dipole interaction in ESEEM of nitroxide biradicals / Kulik L.V., Dzuba S.A., Grigoryev I.A., Tsvetkov Yu.D. // Chemical Physics Letters. - 2001. - V.343, N 3-4. - P.315-324. - Bibliogr.: 28 ref.

 42. Librational dynamics of nitroxide molecules in a molecular glass studied by echo-detected EPR / Kirilina E.P., Dzuba S.A., Maryasov A.G., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 2001. - V.21, N 2. - P.203-221. - Bibliogr.: 28 ref.

 43. The secondary structure of a membrane-modifying peptide in a supramolecular assembly studied by PELDOR and CW-ESR spectroscopies / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Raap J. // Journal of the American Chemical Society. - 2001. - V.123, N 16. - P.3784-3789. - Bibliogr.: 14 ref.

 44. Self-assembling properties of a membrane-modifying lipopeptaibol in weakly polar solvents studied by CW ESR / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Millhauser G.L., Raap J. // Journal of Physical Chemietry. B. - 2001. - V.105, N 45. - P.11206-11213. - Bibliogr.: 14 ref.

 45. Tsvetkov Yu.D. Conformations and aggregation of spin-labeled trichogin peptides as studied by pulsed ELDOR / Tsvetkov Yu.D., Milov A.D. // Magnetic Resonance in Chemistry and Biology: XI-th International Conference, Zvenigorod, Apr. 20-27, 2001. - [Moscow], 2001. - P. 45-46. - Bibliogr.: 4 ref.

 46. Aggregation and chemical equilibrium of membrane-modifying peptides in weakly polar solvents studies by CW-ESR and PELDOR spectroscopy / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Raap J. // The Workshop on "Advanced EPR Applied to Biociences": Satellite Symposium B in APES'01, November 1-3, 2001 / ed. Kawamori A. - Kwansei Gakuin University, 2002. - P.99-108. - Bibliogr.: 12 ref.

 47. Electron dipole-dipole ESEEM in field-step ELDOR of nitroxide biradicals/ Kulik L.V., Grishin Yu.A., Dzuba S.A., Grigoryev I.A., Klyatskaya S.V., Vasilevsky S.F., Tsvetkov Yu.D. // Journal of Magnetic Resonance. - 2002. - V.157, N 1. - P.61-68. - Bibliogr.: 25 ref.

 48. Maryasov A.G. Vector model of electron spin echo envelope modulation due to nuclear hyperfine and zeeman interactions / Maryasov A.G., Bowman M.K., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 2002. - V.23, N 2. - P.211-233. - Bibliogr.: 16 ref.

 49. Self-aggregation properties of spin-labelad zervamicin IIA as studied by PELDOR specroscopy / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Gorbunova E.Yu., Mustaeva L.G., Ovchinnikova T.V., Raap J. // Biopolymers. - 2002. - V.64, N 6. - P.328-336. - Bibliogr.: 19 ref.

 50. Spatial distribution of spin-labeled trichogin GA IV in the gram-positive bacterial cell membrane determined from PELDOR data / Milov A.D., Samoilova R.I., Tsvetkov Yu.D., Gusev V.A., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Raap J. // Applied Magnetic Resonance. - 2002. - V.23, N 1. - P.81-95. - Bibliogr.: 25 ref.

 51. Surface-properties of alumnas as studied by the electron-nuclear double-resonance method / Samoilova R.I., Moroz E.M., Lund A., Tsvetkov Y.D. // Russian Journal of Physical Chemistry. - 2001. - V.75, N 4. - P.629-635.

 52. Tsvetkov Yu.D. Pulsed ESR double (PELDOR) spectroscopy application to spin-ladled peptides /Tsvetkov Yu.D., Milov A.D. // Third Asia-Pacific EPR/ESR Symposium (APES'01), Kobe, Japan, October 29 - November 1, 2001: Abstracts. - Kobe University Centennial Hall, 2001. - P.S2-02. - Bibliogr.: 3 ref.

 53. Tsvetkov Yu.D. Pulsed ESR double (PELDOR) spectroscopy application to spin-ladled peptides /Tsvetkov Yu.D., Milov A.D. // EPR in the 21-st century: basics and applications to material, life and earth science: Proceedings of the Third Asia Pacific EPR/ESR Symposium, Kobe, Japan, October 29 - November 1, 2001 / Eds. Kawamori A., Yamauchi J., Ohta H. - Elsevier Science B.V., 2002. - P.647-658. - Bibliogr.: 26 ref.

 54. Aggregation of spin labeled trichogin GA IV dimers: distance distribution between spin labels in frozen solutions by PELDOR data / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Oancea S., Toniolo C., Raap J. // Journal of Physical Chemistry. B. - 2003. - V.107, N 49. - P.13719-13727. - Bibliogr.: 28 ref.

 55. Electron spin-echo envelope modulation induced by slow intramolecular motion / Kulik L.V., Grigor'ev I.A., Salnikov E.S., Dzuba S.A., Tsvetkov Yu.D. // Journal of Physical Chemistry. A. - 2003. - V.107, N 19. - P.3692-3695. - Bibliogr.: 15 ref.

 56. Self-assembling and membrane modifying properties of a lipopeptaibol studied by CW-ESR and PELDOR spectroscopies / Milov A.D., Tsvetkov Y.D., Formaggio F., Crisma M., Toniolo C., Raap J. // Journal of Peptide Science. - 2003. - V.9, N 11-12. - P.690-700. - Bibliogr.: 26 ref.

 57. TSvyetkov YU.D. Impul'snaya EHPR spyektroskopiya dipol'nykh vzaimodyeistvii / TSvyetkov YU.D. // Sovryemyennaya khimichyeskaya fizika: Sb. - B. m., 2004. - S.39-40.

 58. The effect of microwave pulse duration on the distance distribution function between spin labels obtained by PELDOR data analysis / Milov A.D., Naumov B.D., Tsvetkov Yu.D. // Applied Magnetic Resonance. - 2004. - V.26, N 4. - P.587-599. - Bibliogr.: 15 ref.

 59. Solvent effect on the distance distribution between spin labels in aggregated spin labeled trichogin GA IV dimer peptides as studied by pulsed electron-electron double resonance / Milov A.D., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Oancea S., Toniolo C., Raap J. // PCCP: Physical Chemistry Chemical Physics. - 2004. - V.6, N 13. - P.3596-3603. - Bibliogr.: 18 ref.

 60. Tsvetkov Yu.D. Peptide Aggregation and Conformation Properties as studied by Pulsed Electron-Electron Double Resonance / Tsvetkov Yu.D. // Biological magnetic resonance / Eds. Lawrence J. Berliner and Christopher J. Bender. - Kluver Academic / Plenum Publishers, 2004. - V.21 EPR: Instrumental Methods. - P.385-433.

 61. TSvyetkov YU.D. Impul'snaya EHPR spyektroskopiya dipol'nykh vzaimodyeistvii / TSvyetkov YU.D. // Sovryemyennaya khimichyeskaya fizika. - B.m., 2004. - S.39-40.

 62. Structure and spatial distribution of the spin-labelled lipopeptide trichogin GA IV in a phospholipid membrane studied by pulsed electron-electron double resonance (PELDOR) / Milov A.D., Erilov D.A., Salnikov E.S., Tsvetkov Yu.D., Formaggio F., Toniolo C., Raap J. // PCCP: Physical Chemistry Chemical Physics. - 2005. - V.7, N 8. - P.1794-1799. - Bibliogr.: 31 ref.
 
 
 Nachalo spiskaNachalo1957-1971 gg.
 * Zapisi, pomyechyennyye "zvyezdochkoi", nye udalos' prosmotryet' de visu  
 

Scientific schools in NSC YU.D.TSvyetkov | Lityeratura o zhizni i dyeyatyel'nostiPrepared by N.Lisovskaya and I.Kurbangalyeyeva  
 


[Home | Library | Akadyemgorodok | News | Exhibitions | Resources | Partners | InfoPilot | Search | Russian]
The project is supported by grant of RFBR N 04-07-90121
© 2004-2006 Branch of SPSL (Novosibirsk)
Access statistics: archives | current
Rambler's Top100

Dokumyent izmyenyen: Wed Feb 27 14:46:52 2019. Razmyer: 28,140 bytes.
Posyescyeniye N 1915 s 20.06.2006