Schools of thought in NCS, Personal Index
  Rambler's Top100
 
 

Schools of thought in NSCNovosibirsk Scientific Center
 
  PERSONAL INDEX of the PROJECT «SCHOOLS of THOUGHT in NCS SB RAS» 
 
 • Akad. Aganbyegyan Abyel Gyezyevich
 • Akad. Alyeksandrov Alyeksandr Danilovich
 • Akad. Alyeksyeyev Anatolii Syemyenovich
 • Akad. Byelyayev Dmitrii Konstantinovich
 • Akad. Boldyryev Vladimir Vyachyeslavovich
 • Akad. Boryeskov Gyeorgii Konstantinovich
 • Akad. Borovkov Alyeksandr Alyeksyeyevich
 • Akad. Budkyer Gyersh Itskovich
 • Akad. Vasil'yev Olyeg Fyedorovich
 • Akad. Vlasov Valyentin Viktorovich
 • Akad. Voyevodskii Vladislav Vladislavovich
 • Akad. Voitsyekhovskii Bogdan Vyachyeslavovich
 • Akad. Vorozhtsov Nikolai Nikolayevich
 • Akad. Godunov Syergyei Konstantinovich
 • Akad. Granbyerg Alyeksandr Grigor'yevich
 • Akad. Dyeryevyanko Anatolii Pantyelyeyevich
 • Akad. Dobryetsov Nikolai Lyeont'yevich
 • Akad. Dubinin Nikolai Pyetrovich
 • Akad. YErshov Andryei Pyetrovich
 • Akad. YErshov YUrii Lyeonidovich
 • Akad. ZHukov Mikhail Fyedorovich
 • Akad. Zamarayev Kirill Il'ich
 • Akad. Zaslavskaya Tat'yana Nikolayevna
 • Akad. Ivanova Lyudmila Nikolayevna
 • Akad. Kantorovich Lyeonid Vital'yevich
 • Akad. Knorrye Dmitrii Gyeorgiyevich
 • Akad. Kontorovich Alyeksyei EHmil'yevich
 • Akad. Koptyug Valyentin Afanas'yevich
 • Akad. Kochina Pyelagyeya YAkovlyevna
 • Akad. Kruglyakov EHduard Pavlovich
 • Akad. Kuznyetsov Valyerii Alyeksyeyevich
 • Akad. Kuznyetsov Fyedor Andryeyevich
 • Akad. Kuznyetsov YUrii Alyeksyeyevich
 • Akad. Kulyeshov Valyerii Vladimirovich
 • Akad. Kulipanov Gyennadii Nikolayevich
 • Akad. Kutatyeladzye Samson Syemyenovich
 • Akad. Lavryent'yev Mikhail Alyeksyeyevich
 • Akad. Lavryent'yev Mikhail Mikhailovich
 • Akad. Lyapunov Andryei Alyeksyeyevich
 • Akad. Makarov Valyerii Lyeonidovich
 • Akad. Mal'tsyev Anatolii Ivanovich
 • Akad. Marchuk Gurii Ivanovich
 • Akad. Molin YUrii Nikolayevich
 • Akad. Molodin Vyachyeslav Ivanovich
 • Akad. Nakoryakov Vladimir YElifyer'yevich
 • Akad. Nikolayev Anatolii Vasil'yevich
 • Akad. Ovsyannikov Lyev Vasil'yevich
 • Akad. Okladnikov Alyeksyei Pavlovich
 • Akad. Parmon Valyentin Nikolayevich
 • Akad. Ryebrov Alyeksyei Kuz'mich
 • Akad. Ryeshyetnyak YUrii Grigor'yevich
 • Akad. Sagdyeyev Ryenad Zinnurovich
 • Akad. Sagdyeyev Roal'd Zinnurovich
 • Akad. Skrinskii Alyeksandr Nikolayevich
 • Akad. Sobolyev Vladimir Styepanovich
 • Akad. Sobolyev Nikolai Vladimirovich
 • Akad. Sobolyev Syergyei L'vovich
 • Akad. Struminskii Vladimir Vasil'yevich
 • Akad. Titov Vladimir Mikhailovich
 • Akad. Trofimuk Andryei Alyeksyeyevich
 • Akad. KHristianovich Syergyei Alyeksyeyevich
 • Akad. TSvyetkov YUrii Dmitriyevich
 • Akad. SHokin YUrii Ivanovich
 • Akad. SHumnyi Vladimir Konstantinovich
 • Akad. YAnyenko Nikolai Nikolayevich
 • Akad. YAnshin Alyeksandr Lyeonidovich
 • CHl.-kor. Mamayev Vladimir Nikolayevich
 • CHl.-kor. Mikhailyenko Boris Grigor'yevich
 • CHl.-kor. Fomin Vasilii Mikhailovich
 • d.f.-m.n. Zyelyenyak Tadyei Ivanovich
 

vvyerkhSchools of thought in NSC | Bibliography | Publications
 


[Home | Library | Akadyemgorodok | News | Exhibitions | Resources | Partners | InfoPilot | Search | Russian]
During 2004-2006 the project was supported by the grant of RFBR N 04-07-90121
© 2004-2016 Branch of SPSL (Novosibirsk)
Access statistics: archives | current

Updated: Wed Feb 27 14:46:56 2019. Size: 7,655 bytes.
Visit No 3171 since 01.02.2006