Izobryetyeniya chl.-kor. AN SSSR V.P.Mamayeva (1925-1987)
  Rambler's Top100
 
 

Mamayev V.P.Scientific schools in NSC
 

INVENTIONS OF V.P.MAMAYEV DRUGIYE IZOBRYETYENIYA WORKS OF V.P.MAMAYEV

 1. A.s. 105124 SSSR, MPK6 C 07 D 209/18. Sposob poluchyeniya (3-indolil) maslyanoi kisloty / Suvorov N.N., Mamayev V.P., SHagalov L.B. - N 454043; zayavl. 04.12.54; opubl. 01.01.57, Byul. N 1. - 1 s.
  Title page [jpg 70,3K]

 2. A.s. 218893 SSSR, MPK6 C 07 D 239/62. Sposob poluchyeniya spiro-[2-okso-4,6-difyenil-gyeksagidropirimidin-5,5'-barbiturovoi kisloty] / Mamayev V.P., Borovik V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 1105805; zayavl. 04.10.66; opubl. 30.05.68, Byul. N 18. - 2 s.
  Title page [jpg 102,6K]

 3. A.s. 230824 SSSR, NKI 12p 7/01. Sposob poluchyeniya 5-zamyescyennykh 4,6-diaril-2-oksipirimidinov / Mamayev V.P., Dubovyenko Z.D.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR, NGU. - N 1138448/23-4; zayavl. 07.03.67; opubl. 15.11.68, Byul. N 35. - 2 s.

 4. A.s. 267893 SSSR, MPK6 C 08 G 73/10. Sposob poluchyeniya poliimidov / Korshak V.V., Mamayev V.P., Vinogradova S.V., Vygodskii YA.S., Fokin YE.P.; zayavityel' In-t ehlyemyentoorganichyeskikh soyedinyenii AN SSSR, Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 1298765; zayavl. 17.01.69; opubl. 02.04.70, Byul. N 13. - 2 s.
  Title page [jpg 97,9K]

 5. A.s. 276065 SSSR, MPK6 C 07 D 239/52. Sposob poluchyeniya 2,5-di(aminofyenoksi)-4,6-difyenilpyerimyedina / Mamayev V.P., Fokin YE.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 1284044; zayavl. 19.11.68; opubl. 14.06.72, Byul. N 19. - 2 s.
  Title page [jpg 96,6K]

 6. A.s. 345160 SSSR, MPK6 C 07 D 487/04. Sposob poluchyeniya 1,4-dizamyescyennykh 6-oksipirazolo-(3,4-d) pirimidinov / Mamayev V.P., Mikhalyeva M.A.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 1354915; zayavl. 05.08.69; opubl. 14.07.72, Byul. N 22. - 2 s.
  Title page [jpg 96,8K]

 7. A.s. 375288 SSSR, MPK6 C 07 C 275/50. Sposob poluchyeniya aminomyetil'nykh proizvodnykh atsyetilmochyeviny / Pylayeva O.YE., Mamayev V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 1690479; zayavl. 04.08.71; opubl. 23.03.73, Byul. N 18. - 2 s.
  Title page [jpg 97,3K]

 8. A.s. 390082 SSSR, MPK6 C 07 C 275/50. Sposob poluchyeniya atsyetiluryeidomyetil'nykh proizvodnykh karbonil'nykh soyedinyenii / Mamayev V.P., Pylayeva O.YE.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR, Novosibirskii gos. Un-t. - N 1466658; zayavl. 12.08.70; opubl. 11.07.73, Byul. N 30. - 2 s.
  Title page [jpg 97,9K]

 9. A.s. 392066 SSSR, MPK6 C 07 D 239/26. Sposob poluchyeniya izopropilgidrazida 4,6-difyenilpirimidin-2-karbonovoi kisloty ili yego solyei / Mamayev V.P., Krivopalov V.P., Mikhalyeva M.A., Gilyev A.P., Guryeyeva Z.P., Mikhailova T.V.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR, Novokuznyetskii nauch.-isslyed. khimiko-farmatsyevtichyeskii in-t. - N 1685423; zayavl. 22.07.71; opubl. 27.07.73, Byul. N 32. - 2 s.
  Title page [jpg 98,7K]

 10. A.s. 397517 SSSR, MPK6 C 07 D 487/04. Sposob poluchyeniya pirimido-[4,5-v]-indolov / Mamayev V.P., Borovik V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 1685843; zayavl. 19.07.71; opubl. 17.09.73, Byul. N 37. - 2 s.

 11. A.s. 486019 SSSR, MPK5 C 07 D 51/36. Sposob poluchyeniya izopropilgidrazida 4,6-difyenilpirimidin-2-karbonovoi kisloty / Mikhalyeva M.A., Savyel'yeva N.I., Krivopalov V.P., Mamayev V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 2021605; zayavl. 06.05.74; opubl. 30.09.75, Byul. N 36. - 1 s.
  Title page [jpg 98,5K]

 12. A.s. 569571 SSSR, MPK5 C 07 D 239/26. Sposob poluchyeniya 2-(oksifyenil) pirimidinov / Mamayev V.P., SHadrina A.I.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 2156899; zayavl. 02.07.75; opubl. 25.08.77, Byul. N 31. - 2 s.
  Title page [jpg 88,6K]

 13. A.s. 671287 SSSR, MPK7 C 07 H 19/06, A 61 K 31/7072. 1-a- i b-dyezoksi- D-ribofuranozidy 5-trimyetilsililuratsila, proyavlyayusciye protivovirusnuyu aktivnost' / Pryeobrazhyenskaya M.N., Myel'nik S.YA., Bakhmyetova A.A., Myezhyevich Z.I., Mamayev V.P., Zagulyayeva O.A., Byektyemirov T.A., CHyekunova EH.V., Andzhaparidzye O.G., Pozdnyakov V.I., Maichuk YU.F., SCipanova A.I.; zayavityel' Onkologichyeskii nauch. tsyentr AMN SSSR, Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR, Moskovskii NII virusnykh pryeparatov, Moskovskii NII glaznykh bolyeznyei im. Gyel'mgol'tsa. - N 2568453; zayavl. 12.01.78; opubl. 30.08.83, Byul. N 32. - 4 s.
  Title page [jpg 66,1K]

 14. A.s. 761448 SSSR, MPK7 C 07 C 11/22. Sposob poluchyeniya aril- ili gyetarilatsyetilyenov / SHvartsbyerg M.S., Mamayev V.P., Oryekhova N.V., Kotlyaryevskii I.L.; zayavityel' In-t khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya SO AN SSSR, Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 2625652/23-04; zayavl. 08.06.78; opubl. 07.09.80, Byul. N 33. - 3 s.

 15. A.s. 858316 SSSR, MPK4 C 07 D 239/04, C 08 G 73/10. 2,5-di-(n-aminofyenil) pirimidin kak monomyer dlya sintyeza poliimidov, sposob yego poluchyeniya i poliimidy na yego osnovye v kachyestvye tyermostoikogo matyeriala / Mamayev V.P., Borovik V.P., Koton M.M., Nyekrasova YE.M.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR; In-t vysokomolyekulyarnykh soyedinyenii AN. - N 2854029; zayavl. 17.12.79; opubl. 30.11.85, Byul. N 44. - 5 s.
  Title page [jpg 93,2K]

 16. A.s. 881106 SSSR, MPK5 C 09 K 3/34. Sposob poluchyeniya tyermochuvstvityel'nogo matyeriala / ZHarkova G.M., Mamayev V.P., Fokin YE.P., KHachaturyan V.M., Zubok L.P., Lyebyedyev B.N.; zayavityel' In-t tyeoryetichyeskoi i prikladnoi myekhaniki SO AN SSSR; Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 2763317; zayavl. 03.05.79; opubl. 15.11.81, Byul. N 42. - 3 s.
  Title page [jpg 103,3K]

 17. A.s. 951223 SSSR, MPK5 G 03 C 1/72. Sposob poluchyeniya izobrazhyenii / Andryeyeva T.A., YEroshkin V.I., Krivopalov V.P., Mamayev V.P., Trofimov A.S.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 3241246; zayavl. 29.01.81; opubl. 15.08.82, Byul. N 30. - 3 s.
  Title page [jpg 106,4K]

 18. A.s. 1171456 SSSR, MPK4 C 07 D 239/26. Sposob poluchyeniya 5-alkil-2-(n-tsianfyenil) pirimidinov / Mikhalyeva M.A., Kolyesnichyenko G.A., Mamayev V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 3663589; zayavl. 18.11.83; opubl. 07.08.85, Byul. N 29. - 2 s.
  Title page [jpg 55,7K]

 19. A.s. 1173375 SSSR, MPK4 G 03 C 5/24. Sposob poluchyeniya pozitivnogo izobrazhyeniya / Trofimov A.S., YEroshkin V.I., Krivopalov V.P., Andryeyeva T.A., Mamayev V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 3658789; zayavl. 30.09.83; opubl. 15.08.85, Byul. N 29. - 4 s.
  Title page [jpg 76,9K]

 20. A.s. 1178819 SSSR, MPK4 D 21 H 3/02, G 01 N 31/22. Sposob poluchyeniya ryeaktivnoi bumagi / Ostrovskaya V.M., Lomakina L.V., Fomin N.A., Aksyenova M.S., Garichyeva O.N., Ivascyenko A.V., Mamayev V.P., Krivopalov V.P., Gakh I.G.; zayavityel' Pryedpriyatiye p/ya A-7815. - N 3316458; zayavl. 10.07.81; opubl. 15.09.85, Byul. N 34. - 6 s.
  Title page [jpg 55K]

 21. A.s. 1187425 SSSR, MPK5 C 07 C 257/18, C 09 K 19/06. Gidrokhlorid N-tsianbyenzamidina v kachyestvye promyezhutochnogo produkta dlya poluchyeniya 5-alkil-2-N-tsianfyenilpirimidinov, ispol'zuyemykh v kachyestvye zhidkikh kristallov / Mikhalyeva M.A., Kolyesnichyenko G.A., Mamayev V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 3685299/04; zayavl. 18.11.83; opubl. 30.08.94, Byul. N 16. - 2 s.

 22. A.s. 1216184 SSSR, MPK4 C 07 D 215/38. 2-gidrazino-8-oksikhinoliny v kachyestvye promyezhutochnykh ryeagyentov dlya matrichnogo sintyeza ryeaktivnykh indikatornykh bumag / Ostrovskaya V.M., Krasavin I.A., Inshakova V.A., Mamayev V.P., Krivopalov V.P.; zayavityel' Pryedpriyatiye p/ya A-7815, Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 3810942; zayavl. 01.08.84; opubl. 07.03.86, Byul. N 9. - 4 s.
  Title page [jpg 53,6K]

 23. A.s. 1302667 SSSR, MPK5 C 07 H 19/073. Sposob poluchyeniya 1-(2-dyezoksi-a-D-ribofuranozil)-5-trimyetilsililuratsila / Akhmyetova N.YE., Zagulyayeva O.A., Mamayev V.P., Myel'nik S.YA., Pryeobrazhyenskaya M.N.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR, Vsyesoyuznyi onkologichyeskii nauchnyi tsyentr AMN SSSR. - N 3953736/04; zayavl. 22.07.85; opubl. 30.11.94, Byul. N 22. - 3 s.

 24. A.s. 1383745 SSSR, MPK5 C 07 D 239/42. 5-dimyetilaminomyetilyenamino-2-arilpirimidiny v kachyestvye promyezhutochnykh produktov v sintyezye 5-arilazopirimidinov / Mikhalyeva M.A., Kolyesnichyenko G.A., Mamayev V.P.; zayavityel' Novosibirskii in-t organichyeskoi khimii SO AN SSSR. - N 4105292/04; zayavl. 18.08.86; opubl.15.10.94, Byul. N 19. - 3 s.

Scientific schools in NSC V.P.Mamayev | Index of worksPrepared by Lyubov' Dmitriyeva and Syergyei Kann  
 


[Home | Library | Akadyemgorodok | News | Exhibitions | Resources | Partners | InfoPilot | Search | Russian]
During 2004-2006 the project was supported by the grant of RFBR N 04-07-90121
© 2004-2016 Branch of SPSL (Novosibirsk)
Access statistics: archives | current

Dokumyent izmyenyen: Wed Feb 27 14:46:38 2019. Razmyer: 17,186 bytes.
Posyescyeniye N 1582 s 21.02.2007