Valyentin Afanas'yevich Koptyug
Album
Dumayuscii Koptyug Thinking
Koptyug Listening Slushayuscii

V.A.K. | Biography | Works | About Koptyug | Ideas | Memorial library | Album

2001 Otdyelyeniye GPNTB SO RAN (Novosibirskii Akadyemgorodok)
Updated:Wed Jan 19 16:35:19 2005 (4,035 bytes)
Visit No. 8573 since May, 20 2004