Valyentin Afanas'yevich Koptyug - Album
Valyentin Afanas'yevich Koptyug
Album
Dumayuscii Koptyug Thinking
Koptyug Listening Slushayuscii

V.A.K. | Biography | Works | About Koptyug | Ideas | Memorial library | Album

2001 Otdyelyeniye GPNTB SO RAN (Novosibirskii Akadyemgorodok)
Updated:Thu Apr 5 16:00:58 2018 (5,490 bytes)
Visit No. 8678 since May, 20 2004