Valyentin Afanas'yevich Koptyug - Album
Valyentin Afanas'yevich Koptyug
Album
Dumayuscii Koptyug Thinking
Koptyug Listening Slushayuscii


V.A.K. | Biography | Works | About Koptyug | Ideas | Memorial library | Album

© 2001 Otdyelyeniye GPNTB SO RAN (Novosibirskii Akadyemgorodok)
Updated:Wed Feb 27 14:46:12 2019 (5,494 bytes)
Visit No. 9687 since May, 20 2004